Four wheels' STORM
4 X 4 הפוס


ןיזנב עונמ
לזיד עונמ
ינכט טרפמ
LIT 4.0 תונכוב 6 ירוט עונמ
תיתדוקנ בר הקרזה
ד"לס 4750 -ב ס"כ 180 קפסה
ד"לס 2950 -ב מ"גק 30 טנמומ
+ VM - 425
Intercooler + וברוט שדגמ
תרקב ,רטיל 2.5 תונכוב 4
תינורטקלא עונמ
ד"לס 4000 -ב ס"כ 107 קפסה
ד"לס 2000 -ב מ"גק 30 טנמומ
עונמ
יתגרד וד שבי ןנסמ
יתגרד וד שבי ןנסמ
ריוא ןוניס
םיכוליה 5 האלמ תינורכנס
רוחאל 1 ,םיימדק
םיכוליה 5 האלמ תינורכנס
רוחאל 1 ,םיימדק
םיכוליה תבית
תויוריהמ יתש תלעב NP 231
העונתב בוליש רשוכ תלעב
תויוריהמ יתש תלעב NP 231
העונתב בוליש רשוכ תלעב
הרבעה תבית
.תילוארדיה לעפומ 10.5" רטוק
.תילוארדיה לעפומ 10.5" רטוק
דמצמ
םיילוארדיה תוריש ימלב
םלב תבאשמ י"ע םילעפומ
.םלב רבגמו תלצופמ תיזכרמ
םיילוארדיה תוריש ימלב
םלב תבאשמ י"ע םילעפומ
.םלב רבגמו תלצופמ תיזכרמ
םימלב תכרעמ
קסיד ימלב :םינפלמ
תודיפרו ףות ימלב :רוחאמ
קסיד ימלב :םינפלמ
תודיפרו ףות ימלב :רוחאמ

DANA 30
.ג"ק 998 רתומ סמוע
DANA 30
.ג"ק 998 רתומ סמוע
ימדק ןרס
DANA 44
.ג"ק 1590 רתומ סמוע
DANA 60
.ג"ק 1590 רתומ סמוע
ירוחא ןרס
הדובע יאנתב הדימע הקזח
דחוימב םישק
רוגס ינבלמ ליפורפמ היושע
הדובע יאנתב הדימע הקזח
דחוימב םישק
רוגס ינבלמ ליפורפמ היושע
הדלש
םיעוזעז ימלובו םילע יציפק
תצמואמ הדובעל םימאתומה
.םישק חטש יאנתב
םיעוזעז ימלובו םילע יציפק
תצמואמ הדובעל םימאתומה
.םישק חטש יאנתב
הלתמ
.םיילאידר 7x5"
.םיילאידר 7x5"
םילגלגו םיגימצ
רטיל 75
רטיל 75
קלד לכימ
12V
90 AMP רוטנרטלא
12/60 AMP/h רבצמ
12V
90 AMP רוטנרטלא
12/60 AMP/h רבצמ
למשח תכרעמ
הסוכמ תוחיטב תותשק 2 םע
םיבשומ ללוכ תינושמישב
עסונלו גהנל םיחונ םיננווכתמ
םיבשומ תכרעמ תפסותב
.ןעטמה את ךרואל
הסוכמ תוחיטב תותשק 2 םע
םיבשומ ללוכ תינושמישב
עסונלו גהנל םיחונ םיננווכתמ
םיבשומ תכרעמ תפסותב
.ןעטמה את ךרואל
גהנה את
םיעסונ6 - רצק את
םיעסונ 8- ךורא את
םיעסונ6 - רצק את
םיעסונ 8- ךורא את
(ללוכ) םיעסונ 'סמ

םילקשמו תודימ
(הרצק תירוחא החולש) מ"מ 4150
(הכורא תירוחא החולש) מ"מ 4492
יללכ ךרוא
מ"מ 1676
יללכ בחור
W.B
קחרמ
מ"מ 2630
םינרס
םישק םיחטשב ג"ק 750
תצמואמ הדובע יאנתבו
סמעמ רשוכ
ג"ק 2350
ללוכ לקשמ

ןיזנב עונמ
לזיד עונמ
םיעוציב
תולעמ 40
תולעמ 40
השיג תיוז
תולעמ 26.5
(הכורא תירוחא החולש)
תולעמ 26.5
(הכורא תירוחא החולש)
הביזע תיוז
תולעמ 37
(הרצק תירוחא החולש)
תולעמ 37
(הרצק תירוחא החולש)
הביזע תיוז
מ"מ 350
מ"מ 350
הגרדמ סופיט רשוכ
ש"מק 146
ש"מק 135
תיברימ תוריהמ
'מ 10.9
'מ 10.9
בוביס רטוק

חוקלה תריחב יפל תופסות
יתכתמ גהנ את
ילוארדיה בשומ
העיסנה ןווכב ירוחא בשומ
תיטמוטוא םיכוליה תבית
ירוקמ ןגזמ
תילמשח תננכ
M-240-ןיזנב ימגדב קר D - 60 ןרס
םיילאטמ םיעבצ רחבמ
תיטמוטוא םיכוליה תבית
M-240-ןיזנב ימגדב קר